Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Đóng

 

- Trình tự thực hiện:

       + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

       . Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tiếp nhận kết quả công nhận tốt nghiệp từ hội đồng xét tốt nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

       . Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ.

       . Cập nhật vào sổ gốc văn bằng, chứng chỉ.

       + Bước 2: Giải quyết hồ sơ

       . Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra đối chiếu và ghi chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết trong danh sách công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

       . In nội dung chi tiết của người được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông trên phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

       . Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký xác nhận tính pháp lý văn bằng, chứng chỉ.

       + Bước 3: Thông báo kết quả đến các trường Trung học phổ thông

       . Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến các trường Trung học phổ thông kết quả văn bằng, chứng chỉ được cấp và bàn giao.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

       a) Thành phần hồ sơ:

       + Danh sách công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

       + Sổ gốc cấp văn bằng.

       Lưu ý: Cá nhân người được cấp không thực hiện hồ sơ. Những hồ sơ trên do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở được phân công quản lý.

       b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày có kết quả công nhận thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản, chứng chỉ.

- Lệ phí (nếu có): Mức lệ phí cấp bằng tốt nghiệp được qui định và công bố chính thức theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tài Chính hàng năm và người được cấp văn bằng tốt nghiệp sẽ đóng lệ phí trước khi thi tại nơi đăng ký dự thi.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

       + Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.