Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về

Đóng

 

- Trình tự thực hiện:

       + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

       . Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

       + Bước 2: Giải quyết hồ sơ

       . Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký văn bản gửi đến Sở Nội vụ tỉnh thông báo việc tiếp nhận hoặc chưa tiếp nhận giáo viên trên cơ sở nhu cầu về nhân sự của ngành.

       + Bước 3: Thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân có nguyện vọng xin thuyên chuyển đến.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

       + Đơn xin thuyên chuyển (có xác nhận  của Thủ trưởng đơn vị).

       + Bản tự kiểm cá nhân.

       + Giấy đăng ký kết hôn (nếu có).

       + Bản sao sổ hộ khẩu nơi xin đến.

       + Giấy xác nhận ưu tiên, hoặc hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

       + Giấy cam kết.

       + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).

       + Bản sao văn bằng chuyên môn nghiệp vụ.

       + Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch.

       + Quyết định nâng lương gần nhất.

       + Bản đánh giá công chức hàng năm.

       + Giấy khám sức khoẻ có giá trị trong thời gian 6 tháng.

       b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tương thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

       + Quyết định số 35/2008/QĐUBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Công văn số 1415/SNV-TCCC ngày 14/12/2006 của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn điều  động, tiếp nhận thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục.